Salı, Ağustos 20

STAJA GİRİŞ SINAVI İLK BAŞVURU

Staja Giriş Sınavına İlk Defa Katılacaklar İçin İlk Başvuru İşlemleri

2019/1 DÖNEMİ STAJA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Staja Giriş Sınavı, Ankara Üniversitesi tarafından 2 Mart Cumartesi günü, Ankara, İstanbul (Anadolu ve Avrupa Yakası) olmak üzere 3 bölgede yapılacaktır. Sınav başvuru tarihleri ve başvuru bedellerine ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Bu sınava Kanunun 4.maddesindeki genel şartlar ile 5/A-a maddesindeki öğrenim şartlarına haiz Lisans/Yüksek lisans mezunları başvuru yapabileceklerdir. Staja Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylar, başvurularını http://teos.tesmer.org.tr web adresi üzerinden yapacaklardır.

• İlk kez sınava katılacak adaylar, web adresinden ön başvurularını yaptıktan sonra yazıcı çıktısı alarak, staj başvuru dosyaları ile birlikte odanıza teslim edeceklerdir.

• Tekrar sınava katılacak adayların, web adresinden başvuru yapmaları yeterlidir. Staj ve Sınav Uygulama Yönergesi gereğince, Staja Giriş Sınavında ilk girişinde başarılı olamayanlar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde açılacak 9 sınava daha girebilirler. Bu sınav süresi hiçbir nedenle uzatılamaz. “Sınava Giriş Belgeleri” sınavdan 15 gün önce http://belge.tesmer.org.tr adresinde yayımlanacaktır. Sınav sırasında, Sınav Giriş Belgesinin kontrolü güncel fotoğraflı T.C Kimlik No yazılı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport ile yapılacaktır. Bu kimlik belgeleri dışında, sürücü belgesi dahil hiçbir belge kabul edilmeyecektir. Sınav Giriş Belgesi olmayanlar sınava alınmayacaktır. Sınav başvurusunda bulunan adaylardan, herhangi bir mazeret nedeniyle sınava katılmayanların sınav bedeli iade ve mahsup edilmeyecektir.

Banka ve Başvuru Bilgileri
Sınav Başvurusu Başlangıç ve Bitiş Tarihi 01.12.2018-31.12.2018
Odalara Dosya tesliminin son tarihi
Staj Dosya ve Başvuru Bedeli

Banka Bilgisi

1.500,00 TL İş Bankası Ankara /Dikmen Şubesi 487 239
Halkbank Yenişehir /Ankara Şubesi 16000 140
Staja Giriş Sınav Bedeli

Banka Bilgisi

230,00-TL
İş Bankası Ankara /Dikmen Şubesi 487 286
Halkbank Yenişehir /Ankara Şubesi 16000 140

31 Aralık 2018 tarihi itibariyle başvurular kapatılacaktır. Banka şubelerine yapılan ödemeler ertesi gün sisteme yansıdığından  ödeme yapacak adayların bu tarihten en geç 1 gün önce ücretlerini ödemeleri gerekmektedir.

Sınav Tarihi  2 MART 2019

Staja Giriş sınavına ilk kez başvuru yapmak isteyen aday, bulunduğu ilin ya da bölgenin bağlı olduğu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına gitmeden önce başvuru bedellerini öder ve aşağıda yer alan evrakları hazırlar.

Staja Giriş Sınavı konuları ve yabancı dil uygulamasına ilişkin açıklamalar için tıklayınız. 

DİKKAT! Sınav bedelini yatırdıktan sonra, mutlaka TEOS Sistemiden sınav başvurunuzu yapınız.

TEOS Sistemine ilk kez girecek adayın, kullanıcı adı ve şifresi  TC Kimlik numarasıdır.

1. Staja Giriş sınavına ilk kez başvuru yapmak isteyen aday, bulunduğu ilin ya da bölgenin bağlı olduğu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına gitmeden önce başvuru bedellerini öder ve aşağıda yer alan evrakları hazırlar. ( Başvuru bedellerine www.tesmer.org.tr adresli resmi internet sitemizde “Hesap Numaraları ve Bedeller” sekmesine tıklayarak ulaşabilirsiniz.)
2. Aday, TEOS Sisteminde  kayıtlı değilse, http://giris.tesmer.org.tr adresine girerek sayfanın en alt kısmından TESMER Kayıt Formu nu tıklayarak istenilen bilgileri doldurup kullanıcı   şifresi alır ve vesikalık fotoğrafını TEOS Sistemine yükler.
3. Aday, başvuru bedellerini;  KREDİ KARTI ile TEOS sistemi üzerinden veya banka şubelerinden öder.
a. Aday, KREDİ KARTI ile işlem yapmak istiyorsa; http://giris.tesmer.org.tr adresinden TEOS sisteminde,  “Para Yönetimi ve Yükleme” menüsüne tıklar. Açılan sayfada KREDİ Kartı ile işlem yapabilmek için ödemesi gereken ücret türünü seçer ve KREDİ KARTI bilgilerini İŞ BANKASI’nın ekranlarında doldurur.
b. Aday, Banka Şubesine giderek işlem yapmak  istiyorsa;  T.C. Kimlik Numarasını  belirterek başvuru ve sınav bedelini öder. Adayın başvuru aşamasında sıkıntı yaşamaması için mutlaka ücret öderken banka yetkilisine kendi T.C. Kimlik Numarasını vermek zorundadır. Sınav bedelini, Banka şubesine ödeyen adayın, ödeme bilgileri 1 iş günü sonra TEOS sistemine aktarılır.
4. Aday, http://giris.tesmer.org.tr adresinden kullanıcı adı ve şifresini kullanarak sisteme giriş yapar.  “Kişisel işlemler” menüsünden eğitim, adres, telefon ve e-posta bilgilerini eksiksiz doldurur.
5. 4. maddede girilen bilgilerin doğru olması durumunda (T.C.  Kimlik Nüfus Vatandaşlık İşlerinden kontrol edilir.) ilgili adayın kimlik, kütük ve ev adresi bilgilerinin siteme eklendiğine dair “Kayıt Durumu” ekranında bilgilendirme mesajı çıkar.
6. Adayın, eksik ücret  yatırması durumunda “Bakiye Bilgisi” ekranın en alt satırında “Bakiyenizde Yeterince Para Miktarı Bulunmamaktadır. Lütfen gerekli para yatırma işlemlerini yapınız” uyarısı gösterilir.
7. Aday, tüm işlemlerini eksiksiz yaptıktan sonra ön başvuru kaydı gerçekleşmiş olur. “Staja Giriş Sınavı Ön Başvuru Formu” menüsünü tıklayarak Ön Başvuru Formu nun renkli ve fotoğraflı olarak yazıcı çıktısını alır  (Ön başvuru formunu alabilmeniz için bilgisayarınızda Adobe Reader programının yüklü olması gerekir.) imzalar ve aşağıda bulunan evraklar ile birlikte ikamet ettiği ilin ya da bölgenin bağlı olduğu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına başvuruda bulunur.
8. Evraklar:
     a. Staja Giriş Sınavı Başvuru Formu. (Başvurunun nasıl yapılacağı aşağıda açıklanmaktadır.)
     b. Odadan alınacak Staj Başvuru Formu (Staj başvuru dosyasının 1.sayfasındaki form) eksiksiz doldurulacaktır..
     c. Nüfus cüzdanı fotokopisi
     d. Adli Sicil Belgesi (Resmi Kuruma verilmek üzere, Cumhuriyet savcılığından veya e-Devlet üzerinden alınabilir.) Adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı
     e. Mezun Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden alınmış, doğrulaması TESMER Şubesi/Oda tarafından yapılacak olan barkotlu mezun   belgesi ile birlikte mezuniyetin seviyesini (Doktora, Yüksek lisans, lisans, önlisans) tespit edebilmek üzere diploma fotokopisi veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi,) Lisans / Yüksek Lisans / Doktora Mezun belgesi e-Devlet kapısında mevcut olmayan adaylar aşağıdaki belgelerden herhangi birisini sunabilirler.

  • Diploma noter onaylı örneği, (Diplomanın arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.)
  • Diploma aslının TESMER Şubesi / Oda tarafından görülerek “Aslı Görülmüştür” şerhini içerecek şekilde imzalanarak, tarihlenmiş ve mühürlenmiş fotokopisi, (Diplomanın arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması bu işlem arka sayfa için de yapılacaktır.)
  • Geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı örneği, (Geçici mezuniyet belgesinin arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.)
  • Geçici mezuniyet belgesinin TESMER Şubesi / Oda tarafından görülerek “Aslı Görülmüştür” şerhini içerecek şekilde imzalanarak, tarihlenmiş ve mühürlenmiş fotokopisi, (Geçici mezuniyet belgesinin arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması bu işlem arka sayfa için de yapılacaktır.)
  • Lisans ve yüksek lisans mezuniyetleri 3568 sayılı Yasa kapsamında olan adayların, her iki mezuniyete ilişkin belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

f. 3 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, adayın kolaylıkla tanınmasına yardımcı olacak nitelikte olması gerekmektedir.)
g. Taahhütname (Bu form odadan alınacak dosyada mevcuttur.)
h. Staj Başvuru ve Dosya Bedeli  Ödeme Belgesi  (Banka dekontu aslı / Ödeme kredi kartı ile yapılmış  ise TEOS dan alınan ödeme belgesi) birer suret yeterlidir.
i. Sınav bedeli ödeme belgesi  (Banka dekontu aslı / Ödeme kredi kartı ile yapıldı ise TEOS dan alınan ödeme belgesi)  birer suret yeterlidir.
9. Aday Oda ya geldikten sonra Oda yetkilisi, http://giris.tesmer.org.tr TEOS Sisteminde bulunan arama kutusuna  adayın T.C. Kimlik Numarasını yazarak adayı bulur. Adayın bilgi ekranı sayfasında SGS bağlantısı tıklar .  “SGS BİLGİSİ” bilgisi alt menüsüne girer ve adayın getirdiği evrakları tek tek kontrol ederek “Evrak Bilgisi” ekranında ilgili evrakı getirdiğine dair “Tamamla” bölümünü işaretler,  adayın ön başvurusunu onaylar.